10 thông báo lỗi thường gặp nhất khi truy cập vào một website


Đôi khi bạn truy cập Internet lướt Web và bất chợt gặp những cảnh báo lỗi truy cập, chúng thường được thể hiện ngắn gọn, xúc tích. Chúng gọi chung là Mã trạng thái HTTP. Mã trạng thái HTTP là loại mã bao gồm 3 chữ số được máy chủ phản hồi lại để biểu thị tình trạng của một web tải về. Nhưng đừng quá lo lắng vì tất cả các thông báo đó thường kèm theo mỗi mã số mà theo đó chúng ta có thể dễ dàng tra giải mã chúng.

Bài viết sau đây dịch vụ thiết kế web wordpress sẽ giới thiệu cho bạn hiểu một phần nào hơn các lỗi thường gặp khi truy cập vào website nào đó, kể cả là wordpress hay không.

>>> Bài viết xem thêm:

Những lỗi thường gặp khi truy cập một website mà bạn nên biết, một số lỗi như : 404 File Not Found, 403 Forbidden/Access Denied, 400 Bad File Request, 408 Request Timeout, 500 Internal Error.

Thông báo lỗi Error Website

404 File Not Found:

Trang, tệp tin mà bạn truy cập đã bị xóa hoặc do bạn gõ sai đường dẫn

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website - lỗi 404

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website – lỗi 404

403 Forbidden/Access Denied:

Khi bạn gõ sai mật khẩu để truy cập vào một folder của website thì sẽ nhận được thông báo này, cài này là một biện pháp bảo mật cho người quản trị

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website - lỗi 403

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website – lỗi 403

400 Bad File Request:

Lỗi tại bạn gõ… sai cú pháp đường dẫn hoặc gõ sai vị trí của dấu chấm, dấu phẩy.

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website - lỗi 400

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website – lỗi 400

408 Request Timeout:

Lỗi này thông báo server đã ngưng đáp ứng thông tin do quá thời gian quy định. Nguyên nhân gây ra là do server xử lý thông tin chậm, đường truyền bị ngẽn hoặc là kích thước file yêu cầu quá lớn.

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website - lỗi 408

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website – lỗi 408

500 Internal Error:

Đây là một lỗi thường hay gặp nhất khi các webmaster xử lý máy chủ, họ có thể nhầm một số bước nên gây ra lỗi 500. Một nguyên nhân gây ra lỗi này đó là khi xử lí .htaccess (thí dụ như tập tin này bị sai cú pháp, hoặc máy chủ không có các phần mở rộng để xử lí 1 số chỉ thị đặc biệt của nó: ví dụ trong .htaccess dùng RewriteRule mà máy chủ lại không cài modRewrite chẳng hạn…)

501 Not Implemented:

Lỗi không thể thực hiện yêu cầu của bạn với trang web

502 Service Temporarily Overloaded:

Lỗi 502 do tình trạng bị nghẽn, tắc mạng có thể là do nhiều người truy cập quá nên gây ra tình trạng quá tải, hoặc là hết băng thông.

503 Service Unavailable:

Có 500, 501, 502 thì sẽ có 503, lỗi 503 à do server bận hoặc quá tải, Server đang có sự thay đổi, hoặc mạng của bạn bị “đứt”.

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website - lỗi 503

10 thông báo thường gặp nhất khi truy cập vào một website – lỗi 503

Unable to Locate Host:

Do server chưa website này bị chết, đường kết nối internet bị ngắt, hay gõ sai địa chỉ là nguyên nhân gây ra lỗi này.

Connection Refused by Host:

Một cách nói lịch sự để báo cho bạn biết là bạn đã sai mật khẩu hay bạn không có quyền xem trang này.

Trên đây là những thông báo mà mình thấy mọi người hay mình gặp nhiều nhất, và nếu bạn đã biết rồi thì từ sau này nếu mà gặp một website nào như thế thì cũng hiểu được một phần nào đó là webmaster của trang web này đang làm gì, đang nghịch gì.

Nguồn: Tổng hợp

Tham khảo các dịch vụ thiết kế website wordpress:

4.7/5 - (100 bình chọn)
4.7/5 - (100 bình chọn)