Thiết kế trang đăng nhập cho WordPress


Qua một số các thủ thuật  thietkewp đã giới thiệu với các bạn ở phần trước thì ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế trang đăng nhập cho WordPress như thay đổi màu nền, đổi logo, đổi link logo, tự động check remember me…Thủ thuật này bạn có thể áp dụng cho tất cả các themes wordpress bao gồm cả Genesis.

Chúng ta chuẩn bị một số thứ để thực hiện được thủ thuật này. Trước tiên bạn tạo một folder tên login đặt trong thư mục theme của bạn. Trong thư mục này, bạn sẽ đặt 2 file là login-style.csslogo.png. Tiếp theo bạn sẽ thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme để WordPress có thể load được file login-style.css.

function custom_login_css() {
echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.get_stylesheet_directory_uri().'/login/login-style.css">';
}
add_action('login_head', 'custom_login_css');

Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhé!

1. Thay đổi nền của trang login

Để làm việc này rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm một lớp css nhỏ sau vào file login-style.css bạn đã tạo bên trên:

.login{
background: #021a2b !important;
}

Và kết quả bạn sẽ được như thế này

Logo đăng nhập wp

Logo đăng nhập wp

Tuy nhiên bạn cũng có thể sử dụng một hình ảnh để làm hình nền nếu muốn.

>>> Xem thêm: Tạo 2 menu đăng nhập trước sau trong WordPress

2. Thay đổi logo WordPress thành logo của bạn

Ta cũng sẽ thực hiện trên file login-style.css với code sau

.login h1 a {
background-image: url('../login/logo.png');
background-size: 300px 72px;
width: 300px;
height: 72px;
}

 Trong đó logo.png là ảnh bạn đã đặt trong thư mục login bên trên. Và kết quả ta sẽ được như sau

Thay đổi logo wordpress

Thay đổi logo wordpress

>>> Xem thêm: Tạo nút Back To Top trong WordPress

3. Thay đổi login logo URL

Mặc định URL của logo trong trang login là wordpress.org. Nếu bạn muốn thay đổi link này, bạn sẽ sử dụng đoạn code sau chèn vào file functions.php trong theme của bạn:

function my_login_logo_url() {
return get_bloginfo( 'url' );
}
add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' );
function my_login_logo_url_title() {
return 'Tiêu đề site của bạn';
}
add_filter( 'login_headertitle', 'my_login_logo_url_title' );

Code trên sẽ thay đổi URL mặc định thành URL site của bạn. Bạn có thể thay đổi URL trên bằng cách thay đổi đoạn “get_bloginfo( ‘url’ )” thành bất kì link nào mà bạn muốn.

>>> Xem thêm: Các bước làm nổi bật Comment của Admin trong WordPress

4. Tự động check vào Remember Me khi đăng nhập

Theo mặc định thì “Remember Me” ở chế độ uncheck. Nếu bạn muốn tự động lưu lại tài khoản khi đăng nhập nhưng đôi khi lại quên check vào Remember Me, bạn có thể sử dụng code sau để thiết lập lại chế độ mặc định cho nó, ta sẽ chèn vào file functions.php

function login_checked_remember_me() {
add_filter( 'login_footer', 'rememberme_checked' );
}
add_action( 'init', 'login_checked_remember_me' );
function rememberme_checked() {
echo "<script>document.getElementById('rememberme').checked = true;</script>";
}

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chèn Video Youtube trong WordPress

5. Thay đổi Redirect URL khi đăng nhập

Mặc định sau khi đăng nhập vào WordPress sẽ được chuyển hướng đến trang quản lý. Bạn có thể sử dụng code sau để chuyển hướng về trang chủ sau khi đăng nhập đối với các thành viên, còn đối với tài khoản admin thì được chuyển về trang quản lý.

function admin_login_redirect( $redirect_to, $request, $user ){
  global $user;
    if( isset( $user->roles ) && is_array( $user->roles ) ) {
      if( in_array( "administrator", $user->roles ) ) {
      return $redirect_to;
      } else {
        return home_url();
      }
    }else{
      return $redirect_to;
    }
}
add_filter("login_redirect", "admin_login_redirect", 10, 3);

>>> Xem thêm:  Tổng hợp những Plugin nên dùng cho WordPress

Qua bài viết này thiết kế website mong rằng đã giúp ích được phần nào các bạn đang trong quá trình làm việc với WordPress, hy vọng các bạn sẽ tạo cho mình được một trang đăng nhập bắt mắt nhất như các bạn mong muốn.

Cần hỗ trợ thêm inbox tại đây! Chúc các bạn thành công!

4.8/5 - (100 bình chọn)
4.8/5 - (100 bình chọn)