Nghiên cứu và phân tích từ khóa SEO


Nghiên cứu, phân tích từ khóa SEO là công đoạn quan trọng để mọi người tìm thấy bài viết của bạn. Bởi vì Google rất thông minh, nó biết cách gợi ý cho người dùng về kết quả tìm kiếm. Vậy làm thế nào để chuẩn bị bộ từ khóa chất và chuẩn, đúng nhu cầu tìm kiếm của khách hàng?

Là một SEOer, bạn cần biết khai thác tối đa công cụ SEO để phát huy hiệu quả. Hiện có rất nhiều công cụ bổ trợ công việc SEO top Google. Bạn chỉ cần search “công cụ SEO” là có rất nhiều bài viết liên quan.

nghiên cứu từ khóa seo

5 bước nghiên cứu từ khóa SEO

Bước 1: Bạn chỉ cần tạo một file excel có tên là “phantichtukhoaSEO.xls” để bắt đầu nghiên cứu.

Tạo Sheet đầu tiên đặt tên là “Tổng quan”. Sheet này bạn ghi tại các chủ đề chính và từ khóa trọng tâm. Từ khóa có thể là chính tên chủ đề.

Bước 2:  Tạo sheet nữa đặt tên là “nghiên cứu phân tích từ khóa SEO” bằng công cụ

Bạn có thể sử dụng một số công cụ phổ biến như: keywordtool.io, ubersuggest.org,… Kiểm tra xem đối thủ đang dùng khóa nào?

Sheet này bạn chia từ khóa theo Level để có cái nhìn tổng quát. Ví dụ:

  • Level 1: keyword chính là “Phân tích từ khóa SEO”
  • Level 2: công cụ phân tích từ khóa SEO, cách phân tích từ khóa SEO,…
  • Level 3: bạn thêm vào cuối các từ “hiệu quả”, “tiết kiệm”, “miễn phí”,…
  • Level n: …

Bước 3: Thêm Sheet cho từ khóa chính đầu tiên trong level 1

Ở Sheet này, bạn liệt kê danh sách từ khóa có dấu và không dấu. Mục đích là xác định độ ưu tiên của từ khóa đó trong bộ từ khóa. Lưu ý, bạn phải làm thật chi tiết để xác định được chi phí, nhân lực và nhiều yếu tố khác. .

Bước 4: Tạo Sheet tiếp theo cho nhóm key level 1 đến khi hết các nhóm level 1

Mỗi một từ khóa chính trong level 1 sẽ có 1 sheet riêng để phân tích. Sau khi phân tích xong hết các nhóm từ khóa, bạn hãy dùng hàm sum() và count(). Đây là hai hàm cơ bản để bạn tổng hợp số lượng từ khóa SEO, lượt tìm kiếm trong 1 tháng. Dù dự án vừa hay nhỏ thì bạn vẫn phải làm thật chi tiết và chính xác.

Bước 5: Đánh giá hiệu quả từ khóa SEO.

Sau khi thự hiện xong các bước nghiên cứu và phân tích từ khóa. Đây là lúc bạn lên kế hoạch cụ thể để SEO bài viết lên Top Google. Qua các thông số bạn dễ dàng xác định: Số lượng bài viết, số trang web, kinh phí dự kiến…

tu khoa seo top google

Kết luận 

Dù bạn SEO dự án lơn hay nhỏ thì phân tích và nghiên cứu từ khóa SEO là cần thiết. Và đây là các bước đơn giản nhất để chuẩn bị bộ từ khóa hoàn hảo. Bản chỉ cần thực hiện theo các bước trên, dù chưa biết tìm từ khóa vẫn làm được.

Chúc bạn thành công!

4.8/5 - (100 bình chọn)
4.8/5 - (100 bình chọn)