Những thủ thuật sử dụng trong thiết kế website


Website là một trang web giúp doanh nghiệp giới thiệu thông tin và quảng bá sản phẩm của công ty. Nên việc thiết kế website đã trở thành một ngành hot hiện nay. Bạn đang thiết kế website và bạn muốn tạo một trang web đẹp và tối ưu?.Thiết kế website wordpress cung cấp cho các bạn bài viết những thủ thuật sử dụng trong thiết kế website để bạn có thể tạo một trang web tốt hơn. 

Thiết kế website

Thiết kế website

Đặt Tên và Logo của bạn trên mỗi trang và tạo cho Logo một link tới trang chủ (ngoại trừ trên bản thân trang chủ, nơi mà Logo không nên là một link liên kết. Bên cạnh đó, bạn cũng kh