Mẫu giao diện nhà hàng

https://demos.pixelgrade.com/rosa/